گواهینامه ها
 • چین Shenzhen Hanhai Qianda Industrial Co., Ltd گواهینامه ها
  Standard:ROHS
  Number:CTL110582644-S-RC
  Issue Date:2011-05-16
  Expiry Date:2018-05-15
 • چین Shenzhen Hanhai Qianda Industrial Co., Ltd گواهینامه ها
  Standard:CE
  Number:CTL110582644-S-EC
  Issue Date:2011-05-16
  Expiry Date:2018-05-15
مشخصات QC

کارخانه Hang Mei Software OEM از طریق ROHS و CE تایید شده است.

محصولات ما همه قبل از حمل و نقل بررسی خواهند شد:

پس از دریافت کانال منابع مایکروسافت، کلیدهای کلیدی در ramdon آزمایش خواهند شد.

2. همه رسانه ها توسط کارگران در کارخانه قبل از مهر و موم شده توسط یک نفر چک می شوند.